Vilkår for serviceaftale

Landsdækkende service
WATERREX leverer og servicerer i hele Danmark. Hvis der opstår problemer med din drikkeautomater, så sender vi en af vores mange servicevogne ud til dig med kort varsel.

Service- og vedligeholdelsesaftale
Vi anbefaler alle vores kunder at tegne en service- og vedligeholdelsesaftale. Dette er nødvendigt for at opretholde den påkrævede hygiejnemæssige standard til stor glæde for brugerne og samtidig forlænges levetiden på drikkevandskøleren væsentligt.

Aftalen betyder, at vi 1 eller 2 gange årligt (afhængig af tilkøbt serviceaftale) kommer på besøg og rengør samt desinficerer/afkalker drikkeautomaten. Vi skifter desuden filter på maskinen og skyller den igennem så hygiejnen holdes optimal. Derudover kan der tegnes en udvidet service- og vedligeholdelsesaftale (**), som sikrer, at såfremt det skulle blive nødvendigt vil evt. reparationer blive udført hos jer, af en af vores autoriserede serviceteknikere. Denne aftale dækker også reservedele, kørsel og arbejdsløn ifm. reparationer. (*) Extra tilkøb, hent tilbud hos en af vores konsulenter.

En service- og vedligeholdelsesaftale omfatter følgende:
• 1 el. 2 årlige servicebesøg.
• Kontrol af køleren, såvel mekanisk som elektrisk.
• Rengøring/desinficering/afkalkning/gennemskylning af system/tank.
• Rengøring eller udskiftning af spildbakke.
• Rengøring/afkalkning af drikkevandskøler udvendigt.
• Udskiftning af aktivt kulfilter 1 el. 2 gange pr. år.**
• Skift af UV-lampe 1 gang pr. år*
• Rensning af kondensator for støv.
• Evt. rensning af magnetventiler samt efterfyldning af vand i isbank.*
• Desinficering, justering og afkalkning af aftapningsstuds 1 el. 2 gange pr. år.**
• Alle nødvendige reservedele i forbindelse med udførelse af serviceeftersynet. Gælder kun for Udvidet serviceaftale! Bemærk, en udvidet garanti kan tages op til 5 år fra levering.
• Mulighed for udvidet garanti og fri telefonsupport. (*) tilkøb

* Afhængig af model type.

**Afhængig af valgt aftale à dette må gerne være et hyperlink, som fører kunden hen til de tre mulige serviceaftaler

Levering, opstilling og installation
Ved vores serviceteknikers opstilling og installation forudsætter vi, at der er adgang til et 1/2″ el. 3/4″ vandudtag/Ballofix inden for ca. 2-3 meter i samme lokale, der hvor drikkevandskøleren ønskes opstillet (gerne lige bag ved maskinen).

Der skal endvidere være forberedt til alm. 230V strømudtag ved installations stedet.

Såfremt ovenstående forudsætning for installation ikke er opfyldt, skal en autoriseret VVS installatør kontaktes for udførelse af dette. WATERREX kan naturligvis foranledige denne kontakt, såfremt du ønsker dette.

Vores servicetekniker monterer og installerer et Installationskit (tilkøb), der består af 1 stk. Waterblock vandsikring, 1 stk. tilkoblingsslange og monteringsfittings. samt strømkabel.

Såfremt du har yderligere spørgsmål vedr. vores serviceaftale eller installation, så er du velkommen til at kontakte vores Serviceafdeling på tlf.: 8734 7790

Scroll to Top